Projectvoorbereiding

Bij projectvoorbereiding komt u gelijk bij de oorsprong en kern van SMIT Civiele Techniek. Waar vele bureaus de volle breedte van het spectrum opzoeken bleef SMIT zich specialiseren en identificeren als een gespecialiseerd teken- en rekenbureau. Een plek waar u voor elke teken- of rekenoplossing terecht kan. En oplossingen bedenken, dat doen wij graag! Waar u niet verder komt, denken wij graag met u mee. Of het nu gaat om een schetsontwerp of een volledige projectvoorbereiding. Wij helpen u graag om uw project tot in de puntjes goed voor te bereiden. Wij kenmerken ons door de projecten, waar vaak toch wel knelpunten in zitten, op een creatieve en werkbare wijze op te lossen.

Bouwrijp maken bij
Smit Civiele Techniek

De voorbereidende fase van een bouwproces is de fundering voor het gehele project. Het bouw- en woonrijp maken is een veelomvattend proces, een proces die wij graag voor u begeleiden. Van voorbereiding tot projectbegeleiding en zelfs tot oplevering zijn wij betrokken.

Voor elk (nieuw)bouwproject moet het terrein eerst bouwrijp gemaakt worden. Dit proces is maatwerk en wij zetten graag onze kennis en expertise in om dit proces voor u te verzorgen. Het bouwrijp maken verloopt, net als de bouw, vaak gefaseerd. Dit vraagt naast technische kennis ook over een goede planning en aansturing.

Door onze ervaring weten wij waar zich risico’s en obstakels zich kunnen voordoen en kunnen wij tijdig adviseren en indien nodig bijsturen. Samen zorgen we voor de basis van een succesvol project.

Woonrijp maken bij Smit Civiele Techniek

Bij het woonrijp maken van kavels en de openbare ruimte komt het ontwerp tot uitvoering. Met onze kennis en ervaring zorgen wij dat de technische uitvoerbaarheid op het ontwerp aansluit. Wij kunnen u adviseren inzake verhardingen, waterhuishouding, straatmeubilair, speelvoorzieningen, verlichting, groenvoorzieningen e.d. We zorgen voor een juiste maatvoering, positionering en detaillering van wegen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, groenstroken, bruggen en duikers.

Samenwerking met lokale bureaus

Wij beschikken over een groot netwerk met lokale partners waar wij graag mee samen werken. Mocht er voor uw project een aanvullende expertise nodig zijn dan kunnen wij u deze in overleg aanbieden vanuit ons netwerk. Hierdoor behoudt u één aanspreekpunt voor uw project en regelen wij alles met betrekking tot uw project van a tot z.