Kunstwerkinspecties

Voor het inspecteren van kunstwerken heeft SMIT Civiele Techniek dochteronderneming Inspecties+ opgericht in samenwerking met Pro74

Door onze krachten te bundelen ontstaat er een unieke combinatie tussen inspecteurs, adviseurs en constructeurs. Hierdoor kunnen we snel schakelen en projecten beter op elkaar afstemmen.

Aan de hand van een constructief model rekenen we de kunstwerken door, bepalen we de restlevensduur en stellen we vast of er maatregelen moeten worden getroffen op de korte of lange termijn. Om de toestand van uw civiele kunstwerken in uw areaal inzichtelijk te maken, inspecteren en adviseren wij over de meest doelmatige (onderhouds)maatregelen en stellen meerjarenonderhoudsplannen op. Deze toestandsinspecties kunnen worden gecombineerd met risicoanalyses. De uitkomst bespreken wij samen met u en plannen we het uit te voeren onderhoud op basis van risico’s, prioriteiten en beschikbaar budget.

Wij voeren conditiemetingen uit volgens de NEN 2767-4, gericht op civiele kunstwerken. Afhankelijk van uw wensen wordt de diepgang van de inspectie bepaald. Bij voorkeur maken we gebruik van standaarden/methodieken, zoals opgenomen in CUR 117.

Globale inspectie toestand kunstwerk

Een toestand inspectie houdt in dat er een visuele inspectie plaatsvindt waarin de toestand van het kunstwerk in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt het kunstwerk in onderdelen opgesplitst. Aan deze onderdelen worden schadebeelden gekoppeld en wordt een conditiescore bepaald (1 t/m 6).

Inspectie gericht op instandhouding

Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om het kunstwerk in stand te houden gedurende de (rest)levensduur. Aan de hand van beeldmateriaal lichten we het risico, oorzaak en benodigde herstelmaatregelen van schades toe

Constructieve beoordeling

Wanneer kunstwerken ouder zijn, ontbreken er vaak gegevens zoals de toegepaste betonkwaliteit of de hoeveelheid wapening. Met het doen van destructief of niet-destructief onderzoek kunnen wij voor u de missende gegevens in beeld brengen en een constructieve beoordeling van het kunstwerk maken. Ook gespecialiseerde berekeningen zijn voor ons geen probleem.

Tevens kunnen wij u helpen met praktische en/of acute vragen bijvoorbeeld in het geval van schade en herstel.

Onze projecten zijn (altijd) inclusief:

  • een vooroverleg om samen de kaders vast te stellen.
  • het “inlezen” van de beschikbare gegevens.

Wat u van ons mag verwachten

  • Inventarisatie volgens de NEN2767-4.
  • Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de aanbeveling CUR117, B1, B2 en C2 voor ieder kunstwerk.
  • Ook kunnen wij voor u de civiele kunstwerken vooraf (steekproefsgewijs) schouwen om een passend voorstel te maken.
  • Een schouw of vooropname leggen wij vast op foto en kunnen wij tegenwoordig ook vastleggen met onze drone.

Beleid- en beheersplannen

Met een goed beleid wordt het voor een kunstwerkbeheerder makkelijker om zijn jaarlijks onderhoud in te plannen. Er is vaak sprake van uitstel van onderhoud. Dit resulteert in een slecht onderhouden areaal wat op lange termijn alleen maar meer kosten met zich meebrengt. Wij helpen u graag met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of beleidsplan om u te ontzorgen in dit proces.

Wij nodigen u graag uit op de website van Inspecties+ voor verdere informatie.